Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

กตัญญู เครื่องหมายคนดี….ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ระลึกถึงคุณงามความดี ขอบคุณสนับสนุนภารกิจหน่วย เนื่องในปีใหม่ 2563

กตัญญู เครื่องหมายคนดี….ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ระลึกถึงคุณงามความดี ขอบคุณสนับสนุนภารกิจหน่วย เนื่องในปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นำคณะนายทหาร ของ มณฑลทหารบกที่ 37 เดินทางเข้าพบ อดีตผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมทั้งกล่าวคำอวยพรมอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 และขอพรอันเป็นมงคลยิ่งในการปฏิบัติงานเริ่มศักราชใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อแสดงออกถึงความนอบน้อม ความกตัญญูกตเวทิตา และระลึกถึงคุณงามความดีของอดีตผู้บังคับบัญชา ที่ได้สร้างความเข้มแข็ง ความเป็นปึกแผ่น และคุณประโยชน์อันเป็นอเนกประการให้แก่หน่วย

จากนั้น ในเวลา 13.00 น. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และคณะ เดินทางเข้าพบและขอพรจาก อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือภารกิจต่างๆ ของมณฑลทหารบกที่ 37 อย่างดียิ่งเสมอมา ณ วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย