Uncategorized นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกกสภ.เกาะกูด พ.ต.อ.ประภาส เหมือนปิ๋ว ผกก.สส.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.สุรเดช วุฒิสาโรจน์ ผกก.สภ.เกาะช้าง พ.ต.อ.ชิตพล ยืนยาว ผกก.สภ.เมืองตราด พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ ผกก.สภ.แหลมงอบ พ.ต.อ.ภัสพงษ์ มีอนันต์ ผกก.สภ.บ่อไร่ ร่วมรับฟังการประชมvcr.

วันนี้ 15 พ.ย.62 เวลา 14.30 น.พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกกสภ.เกาะกูด พ.ต.อ.ประภาส เหมือนปิ๋ว ผกก.สส.ภ.จว.ตราด พ.ต.อ.สุรเดช วุฒิสาโรจน์ ผกก.สภ.เกาะช้าง พ.ต.อ.ชิตพล ยืนยาว ผกก.สภ.เมืองตราด พ.ต.อ.สมชาย อยู่สวัสดิ์ ผกก.สภ.แหลมงอบ พ.ต.อ.ภัสพงษ์ มีอนันต์ ผกก.สภ.บ่อไร่ ร่วมรับฟังการประชมvcr.โดยมีพล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ประจำ(สบ.9) ที่ศปก.สภ.เกาะกูด