Reporter&Thai Army Uncategorized

ดูแลทุกพื้นที่ จิตอาสาดูแลประชาชน” ศูนย์บรรเทาสาธารภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และชุดจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 7 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

“ดูแลทุกพื้นที่ จิตอาสาดูแลประชาชน” ศูนย์บรรเทาสาธารภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก และชุดจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 7 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. พันเอกสมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมอบหมายให้ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ และชุดจิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 7 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ของนางจันญาพร เพ็ชรครุฑ อายุ 59 ปี และนายนิพล เพ็ชรครุฑ อายุ 66 ปีได้รับความเสียหายทั้งหลัง สาเหตุการเกิดไฟไหม้บ้านเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีการให้บริการตรวจสุขภาพและให้การดูแลภาวะเครียดจากการประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบกล่องยาสามัญประจำบ้าน ตลอดจนให้การดูแลประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ