วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธมิ่งเมืองมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธมิ่งเมืองมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมิ่งเมืองมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พร้อมด้วย พสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยมี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดบึงพระลานชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ภายในพิธี ประกอบด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมิ่งเมืองมงคล ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

และนำเจริญสมาธิ 5 นาที เพื่อถวายพระราชกุศล
จากนั้น ประธานและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร กราบลาพระรัตนตรัย และกราบลาประธานสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมิ่งเมืองมงคลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
เพื่อบำรุงขวัญ และกำลังใจให้พุทธศาสนิกชน ที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

%d bloggers like this: