วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) สส.เขต 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นลบ ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเชิงรุกตรวจหาเชื้อโควิด-19 พ่อค้า – แม่ค้าตลาดสด ในเขตทน.เชียงใหม่ และประชาชนฟรี

สส.เขต 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 ผลเป็นลบ ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเชิงรุกตรวจหาเชื้อโควิด-19 พ่อค้า – แม่ค้าตลาดสด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และประชาชนฟรี วิธีการตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK เกือบ 5 พันราย พบมีผลบวก จำนวน 8 ราย

นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ สส.เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อผลเป็นลบ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ตั้งจุดออกตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกโดยวิธีการตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ให้พ่อค้า – แม่ค้าในตลาดสดของจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนที่ต้องการสร้างความเชื้อมั่นสามารถเข้ามาขอรับตรวจได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้มาขอรับการตรวจจำนวน 4,752 ราย พบผลบวก 8 ราย เป็นการตรวจวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2564 จำนวน 2,092 ราย ผลบวก 1 ราย วันที่ 27- 28 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,602 ราย ไม่พบ และวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,058 ราย พบผลบวกจำนวน 7 ราย ผู้ป่วยติดเชื้อล่าสุดได้ถูกนำส่งทำการรักษาในโรงพยาบาลสนามเป็นที่เรียบร้อย

และในวันนี้ยังคนตรวจหาเชื้อเนื่องจากในพื้นที่มีการพ่อค้า – แม่ค้าและประชาชน ที่ตกค้างมารอการตรวจหาเชื้ออีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจหาเชื้อเพิ่มตั้งแต่เวลา 08.03 – 15.00 น. หน้าสำนักงานตลาดคำเที่ยง ลาดจอดรถตลาดคำเที่ยง หน้าห้างเทศโก้โลตัสคำเที่ยง ตลาดศิริวัฒนา หรือกาดธานินท์ สวนสุขภาพบ้านเด่น และสำนักงานแขวงนครพิงค์ ฟรี.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. หมานักข่าวเชียงใหม่

%d bloggers like this: