วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

จ.พังงา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

จ.พังงา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 29 ก.ค. 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี และร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในคลองพังงา

ด้วยกรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดพังงา ได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตลอดจนรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนไดมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

%d bloggers like this: