วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายกเทศบาลตำบลในเมืองเข้าช่วยเหลือสนับสนุนจัดสถานที่รองรับผู้ป่วยติดโควิด19

นายกเทศบาลตำบลในเมืองเข้าช่วยเหลือสนับสนุนจัดสถานที่รองรับผู้ป่วยติดโควิด19

เมื่อเวลา 11.30น. ของวันที่ 29 ก.ค.2564 นาย สำราญ หนุนนาค นายกเทศมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยพร้อมผู้บริหารเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภา ได้มามอบเงินช่วยเหลือกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-อสม เพื่อไว้ใช้จ่ายในสถานที่กักตัวหรือสังเกตุอาการผู้ที่สัมผัสเสี่ยงณ.วัดคลองพระรอดซึ่งตั้งอยู่ตำบลในเมือง อ.สวรรคโลกจ.สุโขทัย ซึ่งทั้งนี้ กำนัน รุ่งโรจน์ หนุนนาค ได้นำคณะ ผู้นำชุมชนในเขตรับผิดชอบและชาวบ้านได้ไปจัดสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับความเดือดร้อนจาก โรคโควิด19โดยได้ใช้ ศาลาวัด คลองพระรอด หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง เป็นสถานที่สำหรับพักผู้ป่วย ซึ่งทั้งนี้เป็นนโยบาย จากทางจังหวัดสุโขทัยที่ได้ให้ ทางผู้นำชุมชน

อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อม อสม.ได้จัดหาสถานที่ในตำบลตัวเองไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยมาจากต่างจังหวัดที่ต้องการกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านและถิ่นเกิด ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลในเมืองก็ได้เข้าช่วยเหลือสนับสนุนในหลายๆด้านทั้ง การเงินอาหาร พร้อมรถฉุกเฉินไว้เคลื่อนย้ายผู้ป่วย อีกด้วย ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้มียอดผู้ป่วยสะสมตอนนี้มียอด 1,727 รายแล้วและเฉพาะอำเภอสวรรคโลก มียอดผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาลวันนี้ 51ราย

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

%d bloggers like this: