นครพนม – ร.3 พัน.3 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

นครพนม – ร.3 พัน.3 บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19

_____วันที่ 29 ก.ค.2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้ไปบริจาคโลหิต ณ สถานที่รับบริจาคต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.นครพนมน้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาพยาบาล ซึ่งยังคงมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขต่อปัญหาดังกล่าว และให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 จึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ให้กับธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน และใช้ในกรณีเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งส่งผลทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งได้รับผลกระทบขาดแคลนโลหิตอยู่ในขั้นวิกฤต ในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยได้ปริมาณโลหิตสำรอง 2,500 ซีซี
________กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน ในพื้นที่ จ.นครพนม ผู้มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประชาชนและจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต “เพื่อชาติ” หลังพบยุคโควิดคลังเลือดขาดแคลนหนัก ร่วมบริจาคโลหิต ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ

ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)