(สระแก้ว) – ปล่อยรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ตระเวนขายสินค้าราคาถูกทั่วจังหวัด ช่วยประชาชนช่วงโควิด-19

(สระแก้ว) – ปล่อยรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ตระเวนขายสินค้าราคาถูกทั่วจังหวัด ช่วยประชาชนช่วงโควิด-19

สระแก้ว – ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปล่อยรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ออกตระเวนขายสินค้าราคาถูกในชุมชนทั่วจังหวัดสระแก้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทำให้เกิดการจ้างงาน บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
” ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปล่อยขบวนรถโมบายและรถคาราวานสินค้าที่เรียกว่า รถโมบายพาณิชย์ฯ ตามโครงการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีรถเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 คัน นำสินค้าอุปโภค บริโภค จำนวนกว่า 70 รายการ ได้แก่ สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สินค้าหมวดอาหาร หมวดเครื่องปรุงรส สินค้าของใช้ประจำวัน ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย ผลิตภัณฑ์ซักล้าง ยารักษาโรค สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน ราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40% ไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วจังหวัดสระแก้วเป็นเวลา 30 วัน วันละ 12 จุด รวม 360 จุด จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ สำหรับ รถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา วันนี้จะออกให้บริการขายสินค้าในพื้นที่ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น รอบเช้าที่ตลาดนัดหมู่ 4 บ้านแก่งสะเดา ศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านคลองใหญ่ ต.ทุ่งมหาเจริญ ตลาดนัดทุ่งมหาเจริญ หมู่ที่ 1 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านด่านชัยพัฒนา ส่วนรอบบ่าย เคลื่อนไปที่ ต.ตาหลังใน ที่วัดท่าตาสี ตลาดนัดนวัตวิถีบ้านทัพหลวง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองผักหนาม ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองปรือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเจริญ และวันที่ 31 กรกฎาคม จะออกบริการในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ ตามลำดับไป เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทำให้เกิดการจ้างงาน บรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

อย่างไรก็ตาม สำหรับจุดจำหน่ายสินค้ารถ Mobile พาณิชย์ฯในวันแรกที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น 12 จุดจำหน่าย ในพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ของอำเภอเมืองสระแก้ว รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ผลการดำเนินงาน มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวน 350 ราย มีมูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 71,346 บาท ลดค่าครองชีพได้ 8,544 บาท โดยสินค้าที่จำหน่ายได้มาก ได้แก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ได้กำชับให้ผู้รับจ้างและพนักงานจำหน่ายสินค้าประจำรถ Mobile ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น จึงขอเชิญประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามจุดบริการต่าง ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว

โทร.037425011-12…นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว