ธกส.ร่วมกับนักบุญหนานหล้าอมก๋อยนำ ผลิตผลทางการเกษตรแจกชาวบ้าน

ธกส.ร่วมกับนักบุญหนานหล้าอมก๋อยนำ ผลิตผลทางการเกษตรแจกชาวบ้าน

วันศุกร์ที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าที่ทำการ ธกส.สาขาเชียงใหม่ นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ ธ.ก.ส. สาขาภาคเหนือตอนบน, นายสนอง ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่, นางศิวพร ปิยะวงศ์ไพบูลย์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาเชียงใหม่ ร่วมกับ หนานหล้า ขวัญใจพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภออมก๋อย นำพืชผักมาแจกชาวชุมชนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภออมก๋อยและอำเภอใกล้เคียง มีรายได้จากผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งประสบปัญหาในการขนส่ง และผลผลิตมีราคาถูกมาก ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้ แทบทุกครัวเรือน

อีกทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid-19) ได้กระจายไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส (Covid-19 ) มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ธนาคารฯ จึงร่วมกับหนานหล้า นำผลผลิตที่ได้รวบรวมจากเกษตรกรอำเภออมก๋อย มามอบให้เป็นธารน้ำใจ แด่..พ่อแม่พี่น้อง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด – 19 ในการนี้ พนักงาน ธ.ก.ส. ได้ร่วมแบ่งปันธารน้ำใจ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ และเครื่องอุปโภคมีผู้ได้รับผลกระทบมารับสิ่งของ กว่า 200 คนทั้งนี้ ธนาคารฯได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาร่วมงาน โดยการเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก อย่างเคร่งครัดและกำหนดการมอบสิ่งของเป็นรอบๆละ 50 คน .

ฟงหวิน ศักดิอัศวิน//เชียงใหม่