อบจ.สุโขทัย มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย และบุคลากรด่านหน้า ทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่ จ.สุโขทัย

อบจ.สุโขทัย มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย และบุคลากรด่านหน้า ทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่ จ.สุโขทัย

….นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วย รองนายกฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด อบจ.สุโขทัย ร่วมส่งมอบชุด PPE ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย และบุคลากรด่านหน้าที่ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทั้ง 9 อำเภอ ในพื้นที่ จ.สุโขทัย
….โดยในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์ อบจ.สุโขทัย ดำเนินการส่งมอบชุด PPE ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย

และบุคลากรด่านหน้า ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสุโขทัย อ.กงไกรลาศ อ.บ้านด่านลานหอย อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ และจะดำเนินการส่งมอบชุด PPE ให้กับเครือข่ายกู้ชีพ กู้ภัย อีก 4 อำเภอ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,000 ชุด เพื่อให้บุคลากรด่านหน้า ใช้ในการป้องกันขณะออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939