พังงา-ด่วนพบผู้ป่วยรายใหม่37รายทำยอดสะสมกว่า600 คน โรงพยาบาลท้ายเหมืองต้องปรับเป็น COHORT WARD รับมือการแพร่ระบาด

พังงา-ด่วนพบผู้ป่วยรายใหม่37รายทำยอดสะสมกว่า600 คน โรงพยาบาลท้ายเหมืองต้องปรับเป็น COHORT WARD รับมือการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 25645 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จังหวัดพังงา (ศบค.พง) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ 37 ราย อยู่ในอำเภอท้ายเหมืองคลัสเตอร์สะตอ บ้านบางคลี ต.นาเตย 4 ราย อำเภอตะกั่วป่า 6 ราย อำเภอคุระบุรี 19 ราย รับผู้ป่วยโครงการรับลูกหลานชาวพังงากลับบ้านจากกรุงเทพฯ 4ราย จากสมุทรสาคร 4ราย รวมผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ 640 ราย โดยเพาะการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์สะตอบ้านบางคลี ม.8 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง ได้มีการแพร่ระบาดไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง ทำให้ต้องมีการล็อกดาวน์บางหมู่บ้านพร้อมตั้งด่านคัดกรองชุมชน และมีการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลท้ายเหมืองเป็นหอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-15 รับมือกับสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในหยุดรับชั่วคราวไปใช้ที่โรงพยาบาลตะกั่วทุ่งแทน ส่วนผู้ป่วยมีนัดจะส่งยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลเปิดรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น ขณะที่คลัสเตอร์แพปลาคุระบุรีก็ยังไม่นิ่งล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่ถึง 19 ราย

นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอท้ายเหมือง เปิดเผยว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ของอำเภอท้ายเหมืองจำนวน4 ราย และมีผู้ป่วยสะสมจำนวน 80 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ยังตรวจไม่พบอีกจำนวนมาก ทางจังหวัดพังงาได้กำหนดมาตรการที่จะดำเนินการในพื้นที่ตำบลนาเตย ทั้ง 4 หมู่บ้านดังกล่าว จะดำเนินการซีลหมู่บ้านห้ามบุคคลเข้า-ออก เว้นเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และขอให้ประชาชนที่ได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมวันฮารีรายอ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาที่มัสยิด 4แห่ง ประกอบด้วย มัสยิดปากีสถาน บ้านบางคลี หมู่ 8 ตำบลนายเตย มัสยิดอัลอูสนา บ้านบ่อดาน หมู่ 7 ตำบลนายเตย มัสยิดบ้านฝ่ายท่า หมู่ 3 ตำบลทุ่งมะพร้าว และมัสยิดบ้านท่าดินแดง หมู่ 4 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วน และให้แยกตัวออกจากครอบครัว เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายเพิ่มขึ้นด้วย