ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการ ตำรวจสุโขทัย แจกไข่ สู้ภัยโควิด – 19

ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยจัดโครงการ ตำรวจสุโขทัย แจกไข่ สู้ภัยโควิด – 19

วันนี้ (30 กรกฎาคม 2564) เวลา 16.00 น. ณ ณ หน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ประธานมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ข้าราชการตำรวจตามโครงการ ตำรวจสุโขทัย แจกไข่ สู้ภัยโควิด – 19
ด้วยได้มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภาครัฐมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

ทำให้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย จึงได้จัดทำโครงการ “ตำรวจสุโขทัย แจกไข่ สู้ภัยโควิด-19 ” เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในภาวการณ์ขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องปฏิบัติงานในสถานการณ์ปัจจุบัน

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939