วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 145

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 145

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 145 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. โครงการตามพระราชเสาวนีย์ฯ เพื่อความสุขของประชาชนชาวไทย ในพื้นที่ภาคเหนือ

2. กล้าฝรั่งพื้นเมือง พันธุ์พระราชทานจาก โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ในพื้นที่ภาคเหนือ

3. สรุปผลการดำเนินการ โครงการ “คนไทย ไม่ทิ้งกัน”

4. ทหารกองทัพภาคที่ 3 เปิดจุดบริการประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

5. การจับกุมยาเสพติด ตามแนวชายแดน

6. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

7. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต

8. การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

9. ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา

พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ
พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล
พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: