Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเชียงใหม่

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ มหกรรมสุขภาพ ครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

เปิดอย่างยิ่งใหญ่ มหกรรมสุขภาพ ครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จัดมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MED CMU 60th Anniversary Expo 2019 วันที่ 6-8 กันยายนนี้

วันนี้ (6 ก.ย.62) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ MED CMU 60th Anniversary Expo 2019 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์เพทย์หลายๆ สาขา และนวัตกรรมเทคโนโลยีการวินิจฉัย และรักษาโรคของโรงพยาบาลและศูนย์ต่างๆ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ ยังจะได้รับความรู้ด้านความก้าวหน้าทางการแพทย์ รวมถึงการให้บริการและส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ และป้องกันภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ เครื่อง MR 3 Tesla นวัตกรรมการรักษาทารกในครรภ์สุดล้ำ การวัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refraction และวัดความดันลูกตาเครื่อง Ar Puff และยังมีนิทรรศการ บูธให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ กว่า 30 บูธ เช่น การให้ความรู้ข้อเข่าเสื่อมและโรคกระดูกพรุน นวัตกรรมรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ปรึกษาโรคกระดูกและข้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับคลินิกกระดูกและข้อ การฝึกปฏิบัติการช่วยพื้นคืนชีพและสัมผัสประสบการณ์ในห้องผ่าตัดจำลองจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา เพื่อให้ประชาชนในภาคเหนือได้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษา ป้องกันสุขภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยอีกด้วย

โดยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

////////////
นันธิกา กิจปาโล /ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
6 กันยายน 2562