Uncategorized

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังพบปะญาติอย่างใกล้ชิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังพบปะญาติอย่างใกล้ชิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

เวลา 11:00 น. วันที่ 8 ส.ค. 61 ที่ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิด “กราบมารดา กอดภรรยา ด้วยรัก” และงานมหกรรมของดีหลังกำแพงวังจันทร์ ครั้งที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561


นายเรวัต ประสงค์ กล่าวว่า การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำ เป็นมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังตามข้อกำหนดของสหประชาชาติ แต่เป็นการควบคุมเพื่อสร้างโอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขัง ทั้งการให้การศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพื่อให้ผู้ต้องขังกลับตัวเป็นคนดีเมื่อพ้นโทษ โดยสิ่งสำคัญ คือ กำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก ทั้งนี้ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดงานพบญาติใกล้ชิด และงานมหกรรมของดีหลังกำแพงวังจันทร์ “กราบมารดา กอดภรรยา ด้วยรัก” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติได้เข้าเยี่ยม พบปะพูดคุย และรับประทานอาหารร่วมกับผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำ เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ พร้อมทั้ง เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นี้ด้วย

โดยภายในงาน นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบกับญาติแล้ว ทางเรือนจำยังได้มีการจัดซุ้มจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังภายใต้แบรนด์ “วังจันทร์” ให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อ มีการแสดงความสามารถของผู้ต้องขังให้ญาติได้รับชม โดยเฉพาะการแข่งขันทำก๋วยเตี๋ยว ที่สามารถสร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้ เรือนจำยังได้เปิดโอกาสให้แม่และผู้ต้องขังได้ร่วมแสดงรักซึ่งกันและกัน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ที่จะถึงนี้ด้วย
ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข ///ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยูธยา