วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหาร แจกจ่ายน้ำ…ช่วยเหลือประชาชน

ทหาร แจกจ่ายน้ำ…ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64 เวลา 13.00 น. ป.4 พัน.104 ร่วมกับ ม.พัน.9 พล.ร.4 จัดรถบรรทุกน้ำของหน่วย เข้าเติมน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนขาดแคลนน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยได้แจกจ่ายน้ำ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จำนวน 10 หลังคาเรือน 12,000 ลิตร.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: