นายกเทศบาลป่าเมี่ยง เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่

นายกเทศบาลป่าเมี่ยง เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่

ช่วงเช้าของวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายกสุจินต์ แสงแก้ว ในฐานะ ผู้อำนวยการงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลป่าเมี่ยง ออกพื้นที่ร่วมกับคณะผู้บริหาร+สมาชิกสภา+ สารวัตรกำนัน+ผชญบ.ม.5 ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อเช้ามืดวันนี้ ที่บ้านปางแฟน นอกจากนั้น ยังมีเสาไฟฟ้าทรุดเอียงหลายต้น ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดอยสะเก็ดเพื่อเข้าตรวจสอบความเสียหายแล้ว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: