ข่าวเชียงใหม่

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น.

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ข้าราชการ/พนักงาน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และภายในงานได้จัดนิทรรศการ ประกอบด้วย
1. ชมนิทรรศการ แบ่งเป็น พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และจิตอาสา 3 ประเภท ได้แก่
1) จิตอาสาพัฒนา
2) จิตอาสาภัยพิบัติ
3) จิตอาสาเฉพาะกิจ
2. ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม จำนวน 8 แห่ง แบ่งเป็น
1) ผลงานของการพัฒนาชุมชนคุณธรรม
2) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน