Uncategorized

รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เสริมฐานความมั่นคงรายได้เกษตรกรด้วยพลังงานทดแทน ที่จังหวัดศรีสะเกษ

รมว.พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เสริมฐานความมั่นคงรายได้เกษตรกรด้วยพลังงานทดแทน ที่จังหวัดศรีสะเกษ

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยปลัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เสริมฐานความมั่นคงรายได้เกษตรกรด้วยพลังงานทดแทน ที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ โดยมีนายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายสุรชัย สินประกอบ พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ มหาสารคาม เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 140 กลุ่ม และตรวจติดตามโครงการด้านพลังงานการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ระดมสมอง work shop กับชาวบ้านพัฒนาโครงการสร้างการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมแบบไทยนิยมยั่งยืน โดยการสูบน้ำจากบ่อบาดาลพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ทำให้เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการจัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชที่ กระเทียม หัวหอม ที่สามารถสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรสู้ภัยแล้งให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกัน เกิน 7 ครัวเรือน ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 5 ไร่ และมีน้ำบาดาลจำนวน 5,000 จุดทั่วประเทศ โดยกระทรวงพลังงานร่วมกับ กอ.รมน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำการสาธิตติดตั้งของกลุ่มเกษตรกร อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ด้วย ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีกลุ่มเกษตรกร เข้ามาร่วมทำการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการฯ และร่วมกันกรอกข้อมูล โดยกระทรวงพลังงาน มีเป้าหมายที่จะช่วยเกษตรกรในการติดตั้งระบบทั้งหมด 5,000 จุด ภายในปี2561 โดยใช้งบประมาณ 3,00

 

0 ล้านบาท เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร 35,000 ครัวเรือน เพื่อให้มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และมีรายได้จากการเกษตรที่มั่นคง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ 02 -612 1555 ต่อ 370 หรือ 214 ระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 10 ส.ค. 2561 นี้ หรือติดตามรายละเอียดที่ www.enconfund.go.th