ข่าวเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่

การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ข้าราชการ/พนักงาน ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณ “บัวขาว” ต้นแบบผู้ทำความดี แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบ และกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่