วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อีกหนึ่งชุมชนที่รอความหวัง เปิดท่องเที่ยวชุมชนชาวยอง หนึ่งเดียวในเชียงใหม่ ที่บ้านป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพงเชียวใหม่ “พิษจากโควิด รายได้กลายเป็นศูนย์”

เชียงใหม่ รอเปิดท่องเที่ยวชุมชนชาวยอง 95 % หนึ่งเดียวในเชียงใหม่ ให้กลับมามีรายได้ ที่บ้านป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง ถือว่าเป็นตำบลเดียว หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านชาวยอง 95% คงอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การพูดจา และอาหารพื้นบ้าน พิษโควิด-19 การท่องเที่ยวชุมชน ได้รับผลกระทบรายได้กลายเป็นศูนย์ จากที่เคยมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและต่างประเทศแวะเวียนมา ตอนนี้ความหวังการของท่องเที่ยวให้ฟื้นกลับมา แต่มีเงื่อนไขที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องฉีดวัคซีนให้ได้เกิน 70 % เพื่อเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ

อีกหนึ่งชุมชุน ที่รอความหวังจากการเปิดท่องเที่ยวของจังหวัด ในห้วงเดือนปลายปีนี้ จากการนำร่อง 4 อำเภอ คืออำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอดอยเต่า พร้อมเปิดเต็มรูปแบบเมื่อมีการฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 70 ของประชากรเป้าที่ 1.2 ล้านคน วันนี้พาไปดูความพร้อมของบ้านป่าตาล ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชาวยองตำบลบวกบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ถนนสายเชียงใหม่-แม่ออน ตัดใหม่ จากตัวเมืองไปประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร จะเห็นสี่แยกตำบลบวกค้าง เลี้ยวเข้าไปประมาณ 500-600 เมตร จะพบวัดป่าตาล ซึ่งเป็นจุดศูนย์ของชุมชน จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตำบลเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชาวยองกว่าร้อยละ 95 ซึ่ง พระครูถิรบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดป่าตาล ได้ร่วมกับคนในชุมชน สร้างและพัฒนาวัดและหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ภูมิปัญญา ชุมชนแห่งการอนุรักษ์ประเพณี วิถีชาวยอง หมู่บ้านป่าตาล หมู่ 4 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคนที่มีเวลาน้อย สามารถชมวิถีชีวิตของชาวยองได้ครบ ภายในวัดป่าตาล มีพระสิงห์ยองอายุกว่า 400 ปี อยู่ในวิหารเล็ก ภายในมีภาพวาดวิถีชีวิตของชาวยอง ซึ่งมีตลอดทั้งปี 12 เดือนจะประเพณีของชาวยอง นอกจากนี้ได้จำลองวิถีชีวิตของชาวยองในอดีต เป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น พร้อมจุดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นแบบอินทรีย์ มีการทอผ้าซิ้นยอง เสื้อผ้าแบบชาวยองจำหน่าย โดยเฉพาะสมุนไพรที่ใช้รักษาดูแลสุขภาพ ซึ่งในห้วงนี้ทางวัดได้ทำน้ำสมุนไพรเพื่อต้านโควิด-19 ให้กับชาวบ้านได้ดื่มทุกวัน ซึ่งใครที่เข้ามาทางชุมชนและวัด มีมาตรการเข้มจะต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดไข้ ล้างมือ ทำกิจกรรมแบบเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา

นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งหลังจากเกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงต้นปีมา การท่องเที่ยวกลายเป็นศูนย์ ทำให้ชุมชนขาดรายได้ จากที่เคยมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนเข้ามา และนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงาน ของชุมชนป่าตาลแห่งนี้ เรียกว่าไม่ขาดสาย เพราะคงอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสัมผัสวิถีชีวิตคนยอง ซึ่งหมู่บ้านป่าตาลตั้งอยู่ตำบลบวกค้าง เป็นคนยองอาศัยอยู่กว่าร้อยละ 95 ยังมีการอนุรักษ์ภาษาพูด การแต่งกายและวิถีชีวิต โดยเฉพาะหมู่บ้านป่าตาล บ้านแต่ละหลังคาเรือนจะมีคนในชุมชนทำหัตถกรรมภูมิปัญญาต่าง ๆ อาทิเช่น การทำจักสาน สานข้าวกล่องจากใบตาล สานตะกร้า สานไม้กวาด ทำโคม ทำหมวกกะโล่โบราณ การทำน้ำหนัง การ
ทำข้าวแคบ การทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน การปลูกผัก ทำสวนเศรษฐกิจพอเพียง ยังมีชุดชาวยองทั้งหญิงและชาย ให้เช่าชุดละ 50 บาทได้ถ่ายรูป สำหรับนักท่องเที่ยว และผู้เข้ามาศึกษาดูงานมีบริการไกล์ชุมชน จะพานำเที่ยวชมวิถีชีวิตภายในชุมชน มีโฮมสเตย์ ที่พัก ร้านอาหาร ไว้ค่อยบริการอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นของชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจกัน พร้อมแล้วที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนใครที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์หายาก หรือ ไม้ใบด่าง ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดป่าตาล นายสมเจตน์ คำแสง โทรสอบถามได้ที่หมายเลข 091-0710344 หรือเข้าไปที่ เฟซบุ๊คเที่ยวบ้านป่าตาล ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชาวยอง

ทั้งนี้ ชาวยอง ตำบลบวกค้างแห่งนี้ ได้สืบสานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบทอดภูมิปัญญา มากว่า 200 ปี ที่ได้อพยพมาอยู่ที่นี่ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มาศึกษาเรียนรู้ สืบต่อไปให้มั่นคงถาวร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงชาติพันธ์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคนยอง และยังเป็นการสนับสนุนการเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวยอง เพื่อรายได้ของคนในชุมชนให้ลุกหลานชาวยองได้ทำงานอยู่กับบ้านไม่ต้องออกจากถิ่นไปไหน ยังก่อให้ เกิดความรักความสามัคคี และมีความสุขร่วมกันของคนในชุมชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.หมานักข่าว ผู้เฒ่าเต่าเจียงใหม่

%d bloggers like this: