วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เกาะสมุย รวมพลังลุยล้างทำความสะอาด “ตลาดประชารัฐปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบนรายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย มอบหมาย คณะกรรมการบริหารตลาดประชารัฐเกาะสมุย นำเจ้าหน้าที่เทศบาล กรรมการ ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐเกาะสมุย ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดประชารัฐเกาะสมุย บริเวณลานจอดรถท่าเทียบเรือหน้าทอน หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย ในกิจกรรม Big Cleaning Day ล้าง “ตลาดประชารัฐ สะอาด ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย” เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคในด้านความสะอาด สุขอนามัย และความปลอดภัยในสินค้าทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ตลาดมีการพัฒนาตามหลักสุขาภิบาล เป็นตลาดที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดโรค ปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือจากกรรมการผู้บริหารตลาดประชารัฐเกาะสมุย เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้ประกอบการร้านค้า โดยเทศบาลนครเกาะสมุยกำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างตลาดฯ ทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด .

%d bloggers like this: