วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // วิทยากรจิตอาสา 904 ร่วมให้ความรู้ ตามโครงการ “ความรู้จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” พื้นที่ อ.เกาะสมุย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.สฏ. พร้อม พ.ต.อ.ยุทธนา ศิริสมบัติ ผกก.สภ.บ่อผุด พ.ต.อ.เด่นดวง ทองศรีสุข ผกก.สภ.ดอนสัก พ.ต.อ.วิทย์ทวี ภริตานนท์ ผกก.สภ.บ้านนาเดิม พ.ต.ท.หญิง โสพิศ พิศพรรณ

ร่วมในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมให้ “ความรู้จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการเป็นจิตอาสาให้แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.บ่อผุด และ อส.ตร.สภ.บ่อผุด

เพื่อเสริมสร้างการเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม แสดงความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และสังคม .

%d bloggers like this: