วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // เหล่ากาชาดสุราษฎร์ฯ มอบชุด PPE และชุดสุขอนามัยให้ อ.คีรีรัฐนิคม ช่วยเหลือประชาชน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : สุนิตา วิชัยดิษฐ์

วันที่ 20 กันยายน 2564 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย พิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้แก่นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอ คีรีรัฐนิคม เพื่อให้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประกอบด้วย ชุด PPE 100 ชุด และชุดสุขอนามัยอีก 100 ชุด

ทั้งนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ระลอกเมษายน)ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน ยังพบมีการระบาดในหลายพื้นที่อำเภอ ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 131 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 10,215 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 2,079 ราย รักษาหายกลับบ้าน 8,082 ราย มีผู้เสียชีวิต 54 ราย

ซึ่งสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้สนับสนุนส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ งานในพื้นที่ต่างๆผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไป .

%d bloggers like this: