วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ไทยอาสาป้องกันชาติฯ ร่วมมือธนาคารปูม้า และ ม.วลัยลักษณ์ ตรวจสอบเครื่องมือ “ประมงผี” ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเล และชาวประมงพื้นบ้าน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. บริเวณชายทะเลหาดสมบูรณ์ ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นายปิยะ แซ่เอีย สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติฯ ประธานธนาคารปูม้าหาดสมบูรณ์ ร่วมกับคณะวิจัยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงตรวจสอบท้องทะเลบริเวณหาดสมบูรณ์ เก็บสัตว์น้ำเพื่อลดผลกระทบจากเครื่องมือ “ประมงผี” โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อประเมินผลกระทบจาก “ประมงผี” นายปิยะ แซ่เอีย เปิดเผยว่า “ประมงผี” คือเครื่องมือประมงที่สูญหายไปแต่ยังคงจับสัตว์น้ำได้ทำให้เกิดการตายของสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยไร้ประโยชน์ เนื่องจากเครื่องมือประมงสูญหายไปในทะเลส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำที่ติดในเครื่องมือเหล่านั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ลอบปูแบบพับได้” เป็นเครื่องมือประมงชนิดหนึ่งที่ใช้จับปูม้าเป็นที่นิมยมใช้กันอย่างกว้างขวางบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทั้งแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจำนวน “ลอบปูแบบพับได้” ทำให้อัตราการหายของเครื่องมือประมงก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จากการสอบถามชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็กทราบว่าลอบเกิดการสูญหายระหว่างทำประมงอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับโครงสร้างของ “ลอบ” ที่ชาวประมงใช้ในปัจจุบันที่มีความแข็งแรงทนทาน เมื่อเกิดการสูญหายก็จะไม่ย่อยสลายจึงเกิดปัญหา “ประมงผี” ขึ้น

โดยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของประมงผีจากลอบปูแบบพับได้ต่อทรัพยากรสัตว์น้ำ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูญเสียไป จากการวิจัยครั้งนี้ทำให้เกิดการทำประมงในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ชาวประมงด้วย” นายปิยะ กล่าว

ภาพ/ข่าว : ปชส. ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4

%d bloggers like this: