(มีคลิป) “นายกพิชัย” นำทีมแถลงผลงานในรอบปี คาดปี 65 ตั้งงบ 1,600 ล้าน เล็งกู้ซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่ม 370 ล้าน เผยพอใจผลงาน ภูมิใจคว้ารางวัลที่ 1 อปท.ขนาดใหญ่โดดเด่น

“นายกพิชัย” นำทีมแถลงผลงานในรอบปี คาดปี 65 ตั้งงบ 1,600 ล้าน เล็งกู้ซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่ม 370 ล้าน เผยพอใจผลงาน ภูมิใจคว้ารางวัลที่ 1 อปท.ขนาดใหญ่โดดเด่น

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ เป็นประธานกิจกรรมงานประชาสัมพันธ์ของ อบจ. พร้อมแถลงผลงานในรอบปี ก่อนนำเสนอนโยบาย 8 ด้าน ตามพระราชบัญญัติ อบจ. พ.ศ. 2540 มีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์, น.พ.เพทาย เตโชฬาร, นายสุเทพ สายทอง รองนายก อบจ.เชียงใหม่, นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภา อบจ.ฯ พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีการคัดกรองตามมาตรฐานสาธารณสุขใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

นายพิชัย กล่าวว่า หลังแถลงนโยบาย และเข้ารับตำแหน่งมากว่า 7 – 8 เดือน ได้ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาเชียงใหม่ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยโครงการแรกร่วมกับทางจังหวัด จัดสรรงบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน 644 หมู่บ้าน วงเงินกว่า 3 ล้านบาท และช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ช่วงโควิดระบาดรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ซึ่งสภา อบจ.อนุมัติงบจัดซื้อวัคซีนทางเลือกฉีดให้ประชาชน วงเงิน 260 ล้านบาท

“รอบแรก ซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โด๊ส วงเงิน 110 ล้านบาท ฉีดให้ 5 กลุ่มเสี่ยง ช่วงตุลาคมนี้ และซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีก 60,000 โด๊ส วงเงิน 70 ล้านบาท เพื่อฉีดให้ประชาชนทั่วไป ช่วงมกราคม ปีหน้า ถ้าไม่เพียงพอ อาจเสนอสภา ขอกู้เงินจากกองทุน อบจ. จัดซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 370 ล้านบาท” นายพิชัย กล่าว

นอกจากนี้ได้ตั้งงบรายจ่ายปี 65 วงเงิน 1,600 ล้านบาท ลดลงจากเดิมที่ตั้งไว้กว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำแผนโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน สาธารณสุข การศึกษา และสิ่งแวดล้อม โดยจัดซื้อรถตรวจหาเชื้อเชิงรุก จำนวน 2 คัน และรถแล็ป อีก 1 คัน วงเงิน 6 ล้านบาท พร้อมจัดซื้อหน้ากากอนามัย ชุดตรวจ Atk และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน พร้อมสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะบริเวณแยกลิขิตชีวัน ถนนวงแหวนรอบ 3 บนเนื้อที่ 116 ไร่ โดยใช้งบถมดินวงเงิน 50 ล้านบาท ซึ่งที่ดินดังกล่าวซื้อสมัยนายธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่ เป็นนายก อบจ. กว่า 10 ปีแล้ว

“ผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ถือว่าพึงพอใจ และภาคภูมิใจที่ อบจ.ได้รับรางวัลที่ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น จากการตั้งศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งเป็น อบจ.แห่งแรกของประเทศที่ดำเนินการ และเป็นต้นแบบ หรือโมเดล ของ อปท.ทั่วประเทศ จนได้รับเงินรางวัล จำนวน 3.5 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีแผนและโครงการต่อยอด พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเชียงใหม่ให้ดีกว่าเดิม ในทุกด้าน เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าว ปีหน้า จึงขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือ และผลักดันจนประสบความสำเร็จดังกล่าว” นายพิชัย กล่าว

ทางด้านนางวิทยาลักษณ์ กล่าวว่า สภา อบจ. พร้อมทำงานร่วมกับผู้บริหารและทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนเชียงใหม่ไปสู่เป้าหมาย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ส.อบจ. 42 เขต ทั้งกลุ่มเพื่อไทยเชียงใหม่ 21 เขต และกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม อีก 21 เขต ทำให้การบริหารของสภาเป็นไปอย่างราบรื่น โดยยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ดังนั้นต้องขอบคุณทุกฝ่ายด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: