วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) “วันแรดโลก” ปีนี้…ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวัน “แรดโลก” WORLD RHINO DAY 22 กันยายนของทุกปี ณ ส่วนจัดแสดงแรดอินเดีย “กาลิ” เพศเมีย อายุ 36 ปี สัตว์ป่าหายาก ที่อยู่คู่กับสวนสัตว์เชียงใหม่มานานที่สุด หนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น

“วันแรดโลก” ปีนี้…ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมวัน “แรดโลก” WORLD RHINO DAY 22 กันยายนของทุกปี ณ ส่วนจัดแสดงแรดอินเดีย “กาลิ” เพศเมีย อายุ 36 ปี สัตว์ป่าหายาก ที่อยู่คู่กับสวนสัตว์เชียงใหม่มานานที่สุด หนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า แรดกาลิ ถูกส่งตัวเข้ามาจากประเทศเนปาล โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศเนปาลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และทรงพระราชทานให้กับองค์การสวนสัตว์ฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2529 ซึ่งขณะนั้น แรดกาลิ มีอายุเพียง 1 ปี 2 เดือน น้ำหนัก 375 กิโลกรัม ขนาดลำตัวยาว 86 นิ้ว(ประมาณ 7 ฟุต 2 นิ้ว) สูงช่วงไหล่ 46.5 นิ้ว พร้อมจัดส่งมาไว้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ภายในส่วนจัดแสดงแรดอินเดีย ทีมพี่เลี้ยงได้จัดซุ้มอาหารสัตว์ ประกอบด้วยอาหารโปรดเตรียมมอบให้กับ “กาลิ” ด้วย เช่น ใบขนุนสด ฟางสด หญ้าสด และผลไม้นานาชนิดมา อาทิ ฟักทอง แตงโม แครอท ข้าวโพดหวาน แขวนกับกิ่งไม้ให้ แรดกาลิ ได้ออกกำลังกาย รวมถึงการได้สัมผัส รูป รส กลิ่น ของอาหาร ทั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมให้กับแรดกาลิ ไปด้วย

แรดกาลิ เกิดเมื่อปี 2528 ปัจจุบันอายุ 36 ปี มีน้ำหนักตัวประมาณ 2.5 ตัน สูงกว่า 2 เมตร มีนอเดียว ผิวหนังมีรอยย่นพับมองดูคล้ายเสื้อเกราะนักรบโบราณ ชอบกินใบไม้เป็นหลัก ปัจจุบันครองตัวเป็นโสดอยู่เพียงตัวเดียว แห่งเดียวในประเทศไทย ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เท่านั้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: