วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุมพร // รอง ผวจ.ชุมพรร่วมประชุมทางไกลโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่ภาคใต้” .

ไทเกอร์นิวส์ ชุมพร
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ภุชงค์ ทองมี

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้า และผู้แทนส่วนราชการใน จ.ชุมพร ร่วมประชุมผ่านระบบVideo Conference ตามโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนพื้นที่ภาคใต้” ใน 3 กลุ่มจังหวัดประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน และกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้รวม 14 จังหวัด โดยทำการเชื่อมโยงสัญญาณจากศาลากลางจังหวัดสตูล มีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ผู้แทนในแต่ละกลุ่มได้สรุปการลงพื้นที่ในช่วงปี 2562-2564 ให้ที่ประชุมทราบ จากนั้นให้ผู้แทนแต่ละจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดนำเสนอแนวคิดปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไข และการพัฒนาตามที่สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นมาติดตามไปก่อนหน้านี้ ตลอดจนข้อเสนอใหม่อันจะนำไปสู่การดำเนินเพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

ในส่วนของจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ได้นำเสนอว่า ตามที่สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ 2 ครั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2562 และเดือนเมษายน 2564 มีการดำเนินการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ ที่เป็นข้อร้องเรียน และเสนอแนะเช่น ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบการระบายน้ำจากคลองชุมพร สู่คลองนาคราช ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมง ของอำเภอหลังสวน ปัญหาการเกษตร และจัดการน้ำในอำเภอหลังสวน ปัญหาร่องน้ำหลังสวนตื้นเขิน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอหลังสวน ฯลฯ ซึ่งได้แก้ปัญหาเป็นไปตามคำแนะนำของคณะสมาชิกวุฒิสภาไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ พร้อมนี้ได้ขอให้คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพบปะประชาชนในพื้นที่ในลักษณะการพบปะประชาชนโดยตรงอีกด้วย

ด้านพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเพิ่มเติมว่าจะนำข้อเสนอในวันนี้ของทุกจังหวัดโดยการประสานงานร่วมของสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขพัฒนาในระยะยาวต่อไป และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการตามคำแนะนำของสมาชิกวุฒิสภาใน ”โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” .

%d bloggers like this: