วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ภูเก็ต // “เพื่อประชาชน” ทสปช.กอ.รมน. ภาค 4 ภูเก็ต มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 .

ไทเกอร์นิวส์ ภูเก็ต
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองผอ.กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มอบหมายให้ หัวหน้าภาค นายวรรณโน ไชยทิพย์ หัวหน้า ทสปช.จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการบริหารฯ และสมาชิก ทสปช.ภูเก็ต มอบเครื่องดื่มบรรจุขวดเพื่อเป็นการสนับสนุนจุดบริการรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

นายวรรณโน ไชยทิพย์ หัวหน้า ทสปช.ภูเก็ต กล่าวว่า ”สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน มีแนวโน้มของผู้ป่วย และผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศไทย (ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ) ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยตั้งเป้าหมายครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากร ภายในปี 2564

ทั้งนี้ด้วยความห่วงใย ไทยอาสาป้องกันชาติ จังหวัดภูเก็ต กอ.รมน.ภาค 4 จึงได้สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ รวมถึงขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยัง บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะ และหมอชนะ” .

ภาพ/ข่าว : ทสปช. ภูเก็ต กอ.รมน.ภาค 4

ข้อมูล : ปชส. ทสปช. กอ.รมน.ภาค4

%d bloggers like this: