วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่ 1 เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่ 1 เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 เปิดเผยว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 13 กรมทหารม้าที่ 3 ,กองพันเสนารักษ์ที่ 8 และกองพันทหารข่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นเตี้ยนหมู่ ในพื้นที่อำเภอบึงสัมพัน และอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยจัดกำลังกว่า 70 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ FTS ,รถต้นแบบ ,เรือท้องแบน ในการขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรของประชาชนขึ้นที่สูง พร้อมจัดชุดแพทย์เดินเท้าเข้าชุมชนที่ประสบภัยเพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น,ตลอดจนอพยพประชาชนผู้สูงอายุ ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยภายในพื้นที่

ขณะเดียวกันจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีเส้นทางที่ถูกกระแสน้ำตัดขาดระหว่าง อ.วิเชียรบุรี – บ่อรัง ซึ่งมีความกว้างประมาณ 10 เมตร กองพันทหารข่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้นำรถสะพาน MFB วางสะพานหนุนมั่น MFB บริเวณ เส้นทาง ที่ถูกกระแสน้ำตัดขาดให้สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: