“ศบภ.ร.14 พัน.1” จัดกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าดำเนินการตรวจสอบ/ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่

“ศบภ.ร.14 พัน.1” จัดกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าดำเนินการตรวจสอบ/ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 64 เวลา 09.00 น. ร.14 พัน.1 (ศบภ.ร.14 พัน.1) จัดกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติ และ ชป.บรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ จนท.กอ.รมน. จังหวัดกำแพงเพชร, จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ขาณุวรลักษบุรี, จนท.เทศบาลตำบลสลกบาตร และผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี เข้าดำเนินการตรวจสอบ/ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ต.สลกบาตร อ.ขานุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ซึ่งเกิดจากกรณีที่มีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน จึงส่งผลทำให้มีมวลน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่ง โดยได้ร่วมกันกรอกกระสอบทราย เพื่อสร้างแนวกั้นน้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนที่พักอาศัย, ช่วยขนย้ายสิ่งของ/เครื่องใช้ภายในบ้านขึ้นสู่พื้นที่สูง พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 10 ครอบครัว

ทั้งนี้ทางหน่วยได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบ/ติดตาม และเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้จัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล ชป.บรรเทาสาธารณภัย และยุทโธปกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างทันท่วงทีต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: