วัดสันมะเกี๋ยง แจกต้นกล้าพืชผักสวนครัวฟรี ตามโครงการ “โคกหนองนาแห่งศรัทธา” ทอดผ้าป่าต้นกล้าพืชผักสวนครัวต้านภัยโควิด-19 ส่องเลขเด็ดไอ้ไข่

วัดสันมะเกี๋ยง แจกต้นกล้าพืชผักสวนครัวฟรี ตามโครงการ “โคกหนองนาแห่งศรัทธา” ทอดผ้าป่าต้นกล้าพืชผักสวนครัวต้านภัยโควิด-19 ส่องเลขเด็ดไอ้ไข่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดสันมะเกี๋ยง ต.สำราญราษฎร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการ “โคกหนองนาแห่งศรัทธา” ทอดผ้าป่าต้นกล้าพืชผักสวนครัวต้านภัยโควิด-19 ปัจจัยรายได้ทั้งหมดนำมาจัดซื้อต้นกล้าและพืชผักสวนครัวแจกฟรีให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ขาดอาหารจะได้นำเมล็ดพันธุ์พืชไปปลูกกินที่บ้านตัวเอง โดยพระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด พระอารามหลวง พระครูปลัดสุรเชษฐ์ เตชรํสี รักษาการเจ้าอาวาสวัดสันมะเกี๋ยง ผู้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอดอยสะเก็ด พัฒนาการอำเภอดอยสะเก็ด กศน.อ.ดอยสะเก็ด และสถานีวิทยุ สวท.เชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อช่วยชาวบ้าน

พิธีการเปิดโครงการ “โคกหนองนาแห่งศรัทธา” ทอดผ้าป่าต้นกล้าพืชผักสวนครัวต้านภัยโควิด-19 เริ่มเวลา 12.00 ผู้ที่เข้าร่วมพิธีลงทะเบียน ณ มณฑลพิธี จากนั้น นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเดินทางมาถึง นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด ให้การต้อนรับ จากนั้นประกอบพิธี ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย บูชาพรรัตนตรัยสมาทานเบญจศีล โดยมี สอ.วิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ กล่าวรายงานการจัดงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร บัญฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถพึ่งพาตัวเองได้, เพื่อให้ประชาชนใช้พื้นที่ว่างเปล่าของวัดให้เกิดประโยชน์ โดย ปลูกผักสวนครัว และทำการเกษตรผสมผสาน, สร้างชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกเรียนรู้ สืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อให้เข้าใจเข้าถึงหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงในทฤษฎีใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์พัฒนาพื้นที่ของตนเองและใช้ประกอบสัมมาอาชีพต่อไป, เพื่อทำให้เกิดคำว่า บวร และสุดท้ายเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จากนั้นประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมอบต้นกล้าพืชผักสวนครัวต้านภัยโควิด-19 มีแขกที่มาร่วมงานประกอบด้วย นางชนิสา ชมศิลป์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ ปลัดอาวุโสอำเภอดอยสะเก็ด นายทศพล เอี่ยมโอษฐ์ ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด ดร.ประภาภรณ์ คำโอภาส ผอ.กศน.อ.ดอยสะเก็ด นายภาณุวัชร คำวงศ์ใส กำนันตำบลสำราญราษฏร์ และนางสาววีระอนงค์ ดวงทิพย์ สวท.เชียงใหม่ และพ่อหลวงณรงค์ แสนเปียง

ที่น่าสนใจมีศิลปินนักร้อง “น้องใหญ่ ข้าวต้มมัด” หรือ นายนนทนันท์ ใจคำ ศิลปินวัยรุ่น ค่ายคนเมืองเร็คคอร์ตเชียงใหม่ ศิลปินเพลงอินดี้-ลูกทุ่ง โด่งดังในเพลง “บิ๊กบ้านเฮาเต๊อะ และเพลง “จ้างมันเต๊อะ” ซึ่งน้องใหม่ถูกเลขท้าย 2 ตัว 10 ใบ คือเลข 90 หลังจากที่ได้มาร่วมงานบวงสรวงไอ้ไข่ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2564 ที่ผ่านมาแล้วได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้จำนวน 10 ใบแล้วถูกไปงวดวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมา ก็เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวด้วย และทั้งหมดร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่า พระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ผู้พิจารณาผ้าป่า

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พระครูปลัดทวีวัฒน์ อินฺทวณฺโณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผู้นำศาสนา เป็นบุคคลต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร รอบ 2 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ลงนามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ต่อจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมนายก ทต.สำราญราษฎร์ ร่วมกันเปิดป้ายโครงการ “โคกหนองนาแห่งศรัทธา” จากนั้นมอบใบประกาศและรางวัลโครงการหน้าบ้านหน้ามอง ปลูกผักปลอดสารผักสวนครัวรั้วกินได้ มีชีวิตแบบพอเพียงที่พอเพียง รางวัลที่ 1 นางยุพา จินะใจ รับเงิน 1,500 บาท , รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 นางบัวเงา โปธิปัน รับเงิน 1,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นายสมบูรณ์ จิตต์ปันตา รับเงินรางวัล 800 บาท และรางวัลชมเชย นางค่ายคำ สิงห์ธนะ, นายพันธ์ศักดิ์ แสนเปียง และนางคำปวน จินะใจ รับเงินรางวัลคนละ 500 บาท จากนั้นมอบต้นกล้าพืชผักสวนครัวต้านภัยโควิด-19 ให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคน คนละ 10 ต้น เป็นของที่ระลึกให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน

สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญต่อยอดให้วัดสันมะเกี๋ยงแต่ไม่สะดวกมาที่วัด หรือ อยู่บ้านลดเชื้อฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถบริจาคเงินเข้าบัญชีได้ ที่บัญชีเลขที่ 553-0-35610-9 ชื่อบัญชี “พัฒนาวัดสันมะเกี๋ยง” หรือโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 089-5584332 / 092-9195597 Line Id keng4332 ได้

สำหรับวัดสันมะเกี๋ยง เป็นวัดที่กำลังพัฒนา กำลังสร้างวัดและปรับปรุงวัดเก่าแก่ให้เป็นวัดที่พัฒนาเพื่อพระสงฆ์ได้อยู่จำวัดทำบุญ มีพระภิกษุสงฆ์สามเณร รวมจำนวน 30 รูป กำลังศึกษาเล่าเรียน ทางวัดปลูกพืชผักไว้หลังวัดเพื่อให้พระสงฆ์จำนวนมากได้มีแหล่งอาหารไว้รับประทานที่วัดแล้ว ยังเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านนำเอาไปเป็นแบบอย่างมาต่อเนื่อง

ที่สำคัญที่วัดสันมะเกี๋ยง ได้อัญเชิญ “ไอ้ไข่ พ่อท่านเทิ่ม” จากวัดสระสี่มุม จ.นครศรีธรรมราช นำมาให้ศรัทธาประชาชนทางภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ได้เดินทางมากราบไว้ขอพร “ขอได้ไหว้รับ”โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อชาวบ้านขอพรแล้วสมหวังก็จะเดินทางมาแก้บน โดยนำของเล่นเด็ก ชุดทหาร และจุดประทัดถวายไอ้ไข่ได้ และที่ผ่านมาไอ้ไขก็ให้เลขเด็ดชาวบ้านรวยมาแล้วหลายราย

ส่วนน้องใหม่ ศิลปินดังล้านนา หลังเสร็จสิ้นพิธี ได้เดินทางมาแก้บนทำบุญที่วัดถวายน้ำแดงให้ไอ้ไข่ จากนั้นขอจุดเทียนมงคลเพื่อต่อยอดบุญ และซื้อเลขเด็ดที่มีในใจคือ เลข 39 และ 49 ส่วนเลขน้ำตาเทียน เห็นเป็น 03 และ 30 ถือว่าเป็นเด็ดประจำงวดวันที่ 1 ต.ค.นี้อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: