วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี 59 พรรษา พระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติโก/ธนะสาร ป.ธ.7 พธ.ด.กิตติ์) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี 59 พรรษา พระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติโก/ธนะสาร ป.ธ.7 พธ.ด.กิตติ์) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ นำโดยพระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย (ครูบาโต) วัดพระพุทธบาทปางแฟน,ผศ.ดรเทวัญ เอกจันทร์ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 79 ปี 59 พรรษา พระเทพปริยัติ (สอาด ขนฺติโก/ธนะสาร ป.ธ.7 พธ.ด.กิตติ์) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ฉลองเปรียญธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด มอบทุนการศึกษา ถวายต้นผ้าป่าสามัคคี ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าถวายมุทิตาสักการะ ท่ามกลางคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี รูปแบบ (New Normal) ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: