วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ผนึกกำลังพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัย ฝ่าวิกฤตอุทกภัย

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ผนึกกำลังพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัย ฝ่าวิกฤตอุทกภัย

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 152 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” แล้ว หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ และเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณจังหวัดสุโขทัย ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เป็นการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการระดมสรรพกำลัง ทั้งทางด้านของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ ดังนี้

1. กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการสังเกตุการณ์และติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลเมืองบางขลัง, ตำบลหนองกลับ และตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก
2. กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการจัดรถ รับ -ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัย และวางกระสอบทราย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย
3. กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการจัดรถรับ – ส่ง ประชาชนไปโรงพยาบาลจังหวัดสุโขทัย และกรอกกระสอบทราย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
4. กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการกรอกกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ และขนย้ายสิ่งของ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง
5. กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
5.1 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการกรอกกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ในพื้นที่บ้านนากลาง ตำบลบางขลัง อำเภอสวรรคโลก
5.2 จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการรถครัวสนาม พร้อมทหารจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุก ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย จำนวน 1,000 กล่อง ในพื้นที่ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง

ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ได้คลี่คลายลงตามลำดับ แต่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ยังคงเฝ้าระวังและมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: