Uncategorized ข่าว พะเยา

พะเยา อากาศหนาวอุณหภูมิลดรวดเร็ว 17 องศาเซลเซียส

พะเยา อากาศหนาวอุณหภูมิลดรวดเร็ว 17 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มประสบกับสภาวะอากาศที่หนาวเย็น หลังอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส ชาวบ้านเริ่มนำเสื้อกันหนาวออกมาสวมใส่ ขณะที่พื้นที่มีหมอกหนาปกคลุม ทำให้ทัศนวิสัยต่ำ

ชาวบ้านจำนวนมากที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของ บริเวณตลาดสดในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต่างนำเสื้อกันหนาวออกมาสวมใส่เสื้อกันหนาวกันเป็นจำนวนมาก หลังอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว และทำให้สภาพในช่วงเช้าวันนี้อากาศหนาวเริ่มเข้าปกคลุมในพื้นที่ โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 องศาเซลเซียส ขณะที่ในพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด ในช่วงเช้านี้มีหมอกปกคลุมค่อนข้างหนาทำให้ทัศนวิสัยต่ำ ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่สภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วสำหรับพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยคาดว่าสภาพอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา จะมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง

 

https://youtu.be/Px5NatFpoPA