วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กิจกรรม Army Chef กองทัพภาคที่ 3 เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามภัยพิบัติ

กิจกรรม Army Chef กองทัพภาคที่ 3 เตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามภัยพิบัติ

วันที่ 29 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 152 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุญฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

กองทัพภาคที่ 3 ได้ริเริ่มจัดกิจกรรม Army Chef กองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายกองทัพบก ในแนวความคิด การนำวัตถุดิบอาหารที่ปลอดสารพิษจากโครงการพระราชดำริ “โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3” มาประกอบอาหารพื้นบ้านภาคเหนือแบบเรียบง่าย ปรุงสุก ใหม่ สด สะอาด อุดมไปด้วยโภชนาการ และความอร่อย บนรถครัวสนามของกองทัพบก สำหรับมอบให้กับพี่น้องประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เกิดขึ้น โดยได้เชิญข้าราชการและทหารกองประจำการที่เป็นสุดยอดฝีมือพ่อครัว รถครัวสนามของกองทัพบก หน่วยละ 3 นาย จากทั่วภาคเหนือ ใน 15 หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 มาฝึกฝนและแข่งขันพัฒนาฝีมือด้วยการประกอบอาหารเลิศรส ในวันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถเรียนรู้การประกอบอาหารตามแบบ Army Chef กองทัพภาคที่ 3 เพื่อปรุงรับประทานเองที่บ้านได้ ในยามวิกฤตโรคโควิด-19 ซึ่งมีรายการอาหาร (เมนู) เพื่อการเรียนรู้ มากกว่า 40 รายการ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ “Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3” ต่อไป

สำหรับรถครัวสนามของกองทัพบก นั้น เกิดจากดำริของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (เมื่อปี 2553) และเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 จึงได้สั่งการให้ปรับปรุงรถครัวสนามเป็นรถบรรทุกที่มีอุปกรณ์จำเป็นในการประกอบอาหารครบถ้วนในรถคันเดียว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย ไปตามสถานที่ต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว ในการปฏิบัติภารกิจของทางราชการ ทั้งงานในราชการสนาม และประกอบเลี้ยง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการสร้างเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวส่วนบรรทุก 5.5 เมตร กว้าง 2 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล 5000 ซีซี ติดกล้องสำหรับมองภาพด้านหน้า/หลัง ด้านหลังติดไฟพรางทางยุทธวิธี มีอุปกรณ์สำหรับประกอบเลี้ยง และชุดเลี้ยงดูวางอยู่ในตำแหน่งส่วนบรรทุกส่วนครัวทั้งด้านขวาและด้านซ้าย โดยส่วนบรรทุกส่วนครัวด้านขวาประกอบด้วยอ่างล้างจาน, ปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์และระบบเชื่อมต่อน้ำภายนอก, หัวเตาแก๊ส 2 หัวเตาพร้อม โครง, เตาสำหรับวางกระทะและหม้อต้ม, เตาทอดอาหารแบบ Deep–Frying, ตู้เก็บของ และถังเก็บน้ำดื่มขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ชนิดเปิด – ปิดด้วยเท้าเหยียบ สำหรับส่วนครัวด้านซ้ายประกอบด้วยถังบรรจุข้าวสารขนาด 60 กิโลกกรัม, หม้อหุงข้าวแบบใช้แก๊สขนาดความจุ 10 ลิตร จำนวน 4 หม้อ, ตู้เก็บของและ ถังแก๊สขนาดความจุแก๊ส 48 กิโลกรัม จำนวน 4 ถัง, ตู้แช่แบบบานเปิด 4 บาน ความจุ 36 คิวบิก, ตู้เก็บของ, ถังหูหิ้ว กระทะใบบัว, หม้อต้ม, เครื่องบด/สับอาหาร, โต๊ะประกอบเลี้ยง และมีระบบไฟส่องสว่างในจุดต่างๆ ของตัวรถ โดยรถครัวสนาม 1 คัน จะมีเจ้าหน้าที่ทหารประจำรถ ทั้งหมด 12 นาย แบ่งเป็น นายทหารควบคุมรถ 1 นาย, พลขับ 2 นาย, ช่างประจำรถ 2 นาย, พ่อครัว 2 นาย, และน้องๆ ทหารกองประจำการ อีก 5 นาย คอยเป็นลูกมือ ร่วมกันเป็นทีม เรียกว่า ทีมรถครัวสนามของกองทัพบก และโดยประสิทธิภาพของรถครัวสนามคันนี้ทำให้สามารถผลิตข้าวกล่อง (Box Set) ได้ถึง 3,000 กล่อง/มื้อ/คัน

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะเคียงข้างพี่น้องประชาชน ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในยามภัยพิบัติในทุกมิติ ให้พ้นจากวิกฤตการณ์ ในทุกโอกาส พร้อมที่จะทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคตต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: