วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตัวแทนผู้บริหาร รพ.ลานนา เข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความยินดี ตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลื่อนตำแหน่งประจำปี 2564

ตัวแทนผู้บริหาร รพ.ลานนา เข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความยินดี ตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในการเลื่อนตำแหน่งประจำปี 2564

เข้าร่วมแสดงความยินดี… พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (ผบช.ภ.5) เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.)

เข้าร่วมแสดงความยินดี… พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

เข้าร่วมแสดงความยินดี…พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5

เข้าร่วมแสดงความยินดี…พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 เป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา ขอแสดงความยินดี กับทุกท่านด้วยค่ะ.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: