วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“วิถีใหม่แห่งการประมูล” สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ครั้งที่ 27 ยอดรวมการประมูลทั้งสิ้นกว่า 32 ล้านบาท

“วิถีใหม่แห่งการประมูล” สนง.ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย ครั้งที่ 27 ยอดรวมการประมูลทั้งสิ้นกว่า 32 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 64 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงยอดตัวเลขจำนวนเงิน ภายหลังจากได้มีการเปิดประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) ครั้งที่ 27 วันที่9 ต.ค. 64 มีผู้ร่วมประมูลป้ายทะเบียนในหมวดอักษร งค จำนวน 301 หมายเลข รวมเป็นจำนวนเงินถึง 24,237,373 บาท โดยป้ายทะเบียนที่มีราคาประมูลต่ำสุดเป็นของป้ายทะเบียน งค 1100 ซึ่งมีราคาประมูลอยู่ที่ 24,111 บาท ขณะที่ป้ายทะเบียนที่มีผู้สนใจประมูลสูงสุดเป็นของป้ายทะเบียน งค 9999 มีราคาประมูลอยู่ที่ 800,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดเสริม ซึ่งเป็นเลขค้างชำระนำมาออกประมูลใหม่ อีก 32 หมายเลข มียอดรวมมูลค่า 7,930,998 บาท ดังนั้น จึงทำให้การการประมูลป้ายเลขสวย ครั้งที่ 27 นี้ มียอดการประมูลรวมเป็นเงินทั้งสิ้นถึง 32,168,371 บาท

ซึ่งการประมูลในครั้งนี้ ถือเป็นการประมูลในรูปแบบใหม่ ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว และเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นวิถีใหม่แห่งการประมูล (NEW NORMAL Auction) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: