วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) กลุ่มกิจการเพื่อสังคม “กินช่วยเกษตรกร” ส่งกล้วยหอม 8 พันกิโลกรัม “ช่วยช้าง” ปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่

กลุ่มกิจการเพื่อสังคม “กินช่วยเกษตรกร” ส่งกล้วยหอม 8 พันกิโลกรัม “ช่วยช้าง” ปางช้างแม่สา จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร ได้ส่งกล้วยหอมพันธุ์ คาเวนดิช ซึ่งเป็นกล้วยที่ปลูกเพื่อการส่งออกเท่านั้น จำนวนประมาณ 8,000 กิโลกรัม ส่งจากจังหวัดชัยนาทมายังปางช้างแม่สา ใช้เวลาขนส่งยาวนานถึง 12 ชั่วโมง โดยมีนางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย น.สพ.รณชิต รุ่งศรี นายสัตวแพทย์อาวุโส ประจำปางช้างแม่สา รอรับมอบกล้วยในเวลาประมาณ 09.00 น.

กล้วยพันธุ์ คาเวนดิชเป็นกล้วยหอมที่มีลักษณะลูกโต สมบูรณ์มากและในหนึ่งหวีมีจำนวนมากถึง 20 กว่าลูก แต่เนื่องจากทางเกษตรผู้ปลูกกล้วยพันธุ์นี้ประสบปัญหาการส่งออก ไม่สามารถส่งกล้วยไปยังต่างประเทศได้ ทางกลุ่ม “กินช่วยเกษตรกร” จึงได้ช่วยเหลือรับซื้อกล้วยเพื่อแจกจ่าย ในรูปของการบริจาคมาร่วมสองเดือนแล้ว ทำการกระจายกล้วยพันธุ์คาเวนดิชไปทั่วประเทศไทย มอบให้ทั้ง คน ช้างและลิง โดยในกลุ่มของผู้บริโภคได้มอบให้โรงพยาบาลต่างๆ,ศูนย์พักพิง, สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และบ้านพักคนชรา ส่วนในช้างได้มอบให้ช้างในหลายจังหวัด เช่นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ เพจที่ชื่อว่า “กินช่วยเกษตรกร” เป็นกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ที่มีสมาชิกมากกว่า 1,200 คน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 093 624 2828 – คุณตริน

ในโอกาสนี้ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สา ในนามตัวแทนพนักงานปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเขียงใหม่ กล่าวขอขอขอบคุณ กลุ่มกิจการเพื่อสังคม กินช่วยเกษตรกร ที่ได้ช่วยเหลือในด้านอาหารช้างในครั้งนี้ ขอให้ผู้บริจาคประสบความสุขความเจริญตลอดไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: