วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“เสริมสร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่ป่าชุมชน เกิดผลเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหาร หลายภาคส่วนประสานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายพ่อหลวง ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564”

“เสริมสร้างจิตสำนึกดูแลสิ่งแวดล้อม เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่ป่าชุมชน เกิดผลเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหาร หลายภาคส่วนประสานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายพ่อหลวง ร.๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรี อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กำหนดจัดขึ้น ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหัวฝาย ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมี นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อลดประมาณเชื้อเพลิงก่อนถึงช่วงฤดูไฟป่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, อำเภอเมืองลำปาง(ฝ่ายปกครอง), สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง), สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง, สำนักงานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง, อุทยานเขลางค์บรรพต, คลังปิโตรเลียมลำปาง (OR) และพี่น้องประชาชนในเขตชุมชนบ้านหัวฝาย ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหัวฝาย ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: