ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

กองบัญชาการทหารพราน ฐานจ้าแม่ลิกา ถวายมุทิตาสักการะแด่ “พระเทพมังคลาจารย์”

กองบัญชาการทหารพราน ฐานจ้าแม่ลิกา ถวายมุทิตาสักการะแด่ “พระเทพมังคลาจารย์”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 พันเอกไพรัส ศรีไวยวาล ผู้บังคับ กองบัญชาการทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัทภาคที่ 3 ฐานจ้าแม่ลิกา อำเภอแม่อาย เชียงใหม่ พร้อมคณะ ถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง ในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 537/2566 ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา