สุราษฎร์ธานี // ตำบลป่าเว อ.ไชยา นำร่องทำ Home Isolation รับผู้ป่วยโควิด รักษาตัวที่ศาลาประจำหมู่บ้านลดปัญหาเตียงล้น .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : บุญพิพัฒน์ มากมี

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี วรรณรัตน์ ทองสุข กำนันตำบลป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมนายวิทยา ทองร้อยชั่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเว และ อสม.จัดเตรียมสถานที่เพื่อปฎิบัติตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ไม่เพียงพอคือการให้กักตัวที่บ้านหรือ Home Isolation แต่ที่นี่ใช้ศาลาประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อม มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านแอปลิเคชั่นไลน์ ระหว่างผู้ป่วยกับ รพ.สต.ป่าเว

หนึ่งในผู้มารักษาตัวจากโควิด และเข้าร่วมโครงการ Home Isolation กล่าวว่า “ตนเป็นชาวตำบลป่าเว ที่ติดเชื้อโควิด-19 ตัดสินใจเข้าระบบ Home Isolation เพราะอยากอยู่ใกล้บ้านมากกว่าอยู่ รพ.สนามประกอบกับตนเองมีอาการไม่หนัก และอยากเก็บเตียงที่เหลือให้กับผู้ป่วยที่มีอาการมากกว่า โดยสถานที่ก็สะดวกสบาย มีสิ่งของอำนวยความสะดวกครบเหมือนที่บ้าน แต่สาเหตุหลักที่เลือกมาอยุ่ที่นี่ เพราะที่บ้านมีผู้อาศัยอยุ่ด้วย จึงไม่อยากให้เกิดความเสี่ยง และขอขอบคุณท่านกำนันวรรรัตน์ ผอ.รพ.สต.ป่าเว และชุมชนรอบข้าง ที่เห็นอกเห็นใจไม่รังเกียจผู้ป่วยตนเองซาบซึ้งน้ำใจในครั้งนี้มาก”

ด้านนายวิทยา ทองร้อยชั่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเว กล่าวว่า “Home Isolation หรือการกักตัวที่บ้าน คืออีกหนึ่งวิธีในการดูแลตัวเอง สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการแสดง หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ ก็สามารถปฏิบัติตนได้ง่าย ๆ ดังนี้
• ห้ามออกจากที่พักและห้ามเยี่ยม
• เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร

• สามารถมาส่งอาหารได้

• แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น

• หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารร่วมกัน

• สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

• ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง หลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ

• แยกซักเสื้อผ้ารวมไปถึงควรใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่ฯ หากป่วยเป็นโควิด-19 แล้วต้องกักตัวที่ “Home Isolation” สิ่งของจำเป็นและแนะนำให้มีเตรียมไว้
อุปกรณ์ทานอาหารส่วนตัว ควรแยกกับคนอื่น (ช้อนส้อม จานชาม แก้วน้ำ)
ถุงขยะแยกสีสำหรับแยกขยะติดเชื้อ
หน้ากากอนามัยควรสวมตลอดเวลาเมื่อไม่ได้อยู่คนเดียว ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ยาลดไข้ เจลลดไข้ สบู่ เจล แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% สำหรับเช็ดหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได
ปรอทวัดไข้ เครื่องัวดออกซิเจน ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งให้ พร้อมคำแนะนำการใช้งาน ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ แยกไว้ใช้ส่วนตัวเท่านั้น เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า

ด้านว่าที่ร้อยตรี วรรณรัตน ทองสุข กำนันตำบลป่าเว กล่าวว่า “ที่อนุญาตให้ใช้ศาลาประจำหมู่บ้าน เพราะบ้านผู้ป่วยมีผู้อาศัยอยู่แล้วเกรงว่าจะเป็นการแพร่เชื้อต่อไปอีก และที่ศาลาหมู่บ้านระยะนี้ก็ไม่ได้ใช้ทำกิจกรรมอะไรจึงปรึกษากับทาง รพ.สต.ป่าเว ว่าที่แห่งนี้พร้อมรับการกักตัว หรือการเปิดเป็น Home Isolation ได้ โดยตนเองได้ทำความเข้าใจกับชุมชนรอบศาลาหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประชาชนรอบบริเวณก็เข้าใจดีในมาตรการของการป้องกันโควิด-19 เป็นอย่างดี เและเพื่อมนุษยธรรมจึงเห็นด้วยที่จะให้ใช้สถานที่ดังกล่าวได้ ซึ่งขอขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบศาลาหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง” .

%d bloggers like this: