วันอังคาร ที่ 17 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือกดำเนินกิจกรรมการพัฒนาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือกดำเนินกิจกรรมการพัฒนาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเทศบาลตำบลช้างเผือกดำเนินกิจกรรมการพัฒนาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยการเก็บกวาดขยะใบไม้ กิ่งไม้ ซากอิฐโบราณ ทำความสะอาดบริเวณรอบวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน 9 จุด 12 รายการ ของวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ต.ค.64 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: