ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ องค์พระเจดีย์จตุรพุทธศาสดาวัดศิลานิมิตร อำเภอฮอด

6 มิถุนายน 2567 ชาวบ้านกองหิน ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะศรัทธา ประชาชนทุกหมู่เหล่า และ คณะมงคลธรรม กทม. นำโดย นาย ปริญาณ พันธุ์รัตน์  นายไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้าม เป็นประธานในพิธี ฝ่ายฆราวาส  พระครูสังวรสิทธิโชติ (วิชาญ อิทฺธินาโค) เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ฝ่ายสงฆ์ ในพิธีการทำบุญประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุ เจดีจตุรพุทธ เพื่อคงามเป็นสิริมงคล และ ส่งเสริมวัฒนธรรมงานทำบุญประเพณีประจำปี สืบต่อกันมา

ภายในงานมีกิจกรรม เดินแห่องค์พระบรมธาตุรอบเจดีย์ขึ้นสู่หอสงฆ์ โดยมี คณะศรัทธาชาวบ้านกองหินและ พุทธศาสนิกชน ประชาชน จากหลายหมู่บ้านเข้ามาร่วมงานกันอย่างล้นหลาน จากนั้น ได้ทำพิธี เจริญพระพุทธมนตร์ ถวายไทยทานแด่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้น กิจกรรมในช่วงเย็น ชาวบ้านกองหิน พร้อมคณะ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมแห่ ขบวน ผ้าป่าสามัคคีเข้าสู่ บริเวณ วัดศิลานิมิตรฯ  อีกทั้ง ยังมีละครซอ พื้นเมืองของทางภาคเหนือ บรรเลงเพลงซอ ให้ทาง คณะศรัทธาได้ร่วมรับชมกันอย่าง สนุกสนาน

การสรงน้ำพระธาตุในภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ นิยมสรงน้ำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และนิยมทำที่วัดต่างๆ หรือ ในงานประจำปี ของท้องที่นั้นๆ