ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น

คณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ อ.ดอยเต่า ถวายให้กำลังใจครูบาดร

7 มิถุนายน 67 ที่ ศาลาบำเพ็ญบุญบ้านดงมะนะ (ณ บ้านเกิดครูบาเจ้าดร) ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใกม่มีพี่น้องชาวบ้านรวมไปถึง ศิษยานุศิษย์ ร่วมจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายกำลังใจ แด่พระครูสุนทรออรรการ (ครูบาเจ้าดร ) เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน  โดยมี นายธนภัทร ปลัดอาวุโส อ.ดอยเต่า เป็นตัวแทนนายอำเภอดอยเต่า ,สจ.ทนงศักดิ์ วีระ สจ.อ.ดอยเต่า,นายอนุรักษ์ ก๋องโน นายก อบต.ดอยเต่า,นายเสฏฐาวุฒิ ชัยบาล นายยก อบต.ท่าเดื่อ,นางสาวสายทอง ใจแดง ประธานสภาวัฒนธรรม อ.ดอยเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นประธานในพิธี ฝ่ายฆราวาส

พระครูสันตจิตตาภิรัต เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า เจ้าอาวาสวัดประถมการาม อ.ดอยเต่า จ. เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ฝ่ายสงฆ์ พร้อม กับ พระครูปลัดสุรสิทธิ์ ธีรปัญโญ เจ้าอาวาส วัดบ้านไร่ อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่, พระสงกรานต์ ปัญญาวชิโร รองเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน, พระสมชาย วชิรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน พระอธิการธงชัย วรธมฺโม เลขาธิการ จต. นครเจดีย์เขต 2 เจ้าอาวาส วัดผาเงิบพนาราม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รวมไป ถึง พระภิกษุสงฆ์สามเณร ศิษยานุศิษย์ ครูบาเจ้าดรฯ เข้าร่วมพิธีถวายกำลังใจ แด่พระครูสุนทรออรรการ (ครูบาดร ) เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน

ทั้งนี้ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ. เมือง จ.ลำพูน ได้เดินทาง เข้ามาทำพิธีส่งเคราะห์บังสุกุลเป็น เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้ ท่านครูบาเจ้าดรฯ และถวายโลงศพอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร มาทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ (ฮ้องขวัญ) เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญแก่พระครูสุนทรอรรถการ (ครูบาเจ้าดร)

ภายในงาน เต็มไปด้วย ศิษยานุศิษย์ คณะศรัทธา ประชาชน ผู้คนมากหน้า หลั่งไหลเข้ามากราบ ท่านครูมาเจ้าดร และ มีการผู้ข้อมือ ท่านครูบาเจ้าดรฯ กันอย่างมากล้นฯ เพื่อเป็นสรรพสิริมงคลและเป็นมิ่งขวัญแก่พระครูสุนทรอรรถการ (ครูบาเจ้าดร) ณ บริเวณ ศาลาพำนักสงฆ์บ้านดงมะนะ (บ้านเกิดครูบาดร) ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่