ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวศรีสะเกษ ข่าวเด่น

พ่อเมืองศรีสะเกษ เดินหน้าซ่อม-สร้างบ้านมอบ ช่วยเหลือ ปชช.กลุ่มเปราะบางทางสังคม เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 7 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการซ่อม/สร้างบ้านครัวเรือนเปราะบางทางสังคม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และประชาชนชาวอำเภอไพรบึง ให้การต้อนรับและร่วมพิธีด้วยเป็นจำนวนมาก


นายฉลาด ชิดชม นายอำเภอไพรบึง กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อซ่อม/สร้างบ้านให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ ThaiQM และ TPMAP โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท

โดยมอบให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอไพรบึง จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางเขียน เพชรพลอย บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ และนางเสลา บุตรพวง บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 3 ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ แรงงานและวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง คณะกรรมการหมู่บ้าน พ่อค้าประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่อำเภอไพรบึง อีกด้วย.

บุญทัน ธุศรีวรรณ รายงาน