วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปราจีนบุรีช่วยเหลือน้ำท่วม

ปราจีนบุรีช่วยเหลือน้ำท่วม เมื่อ 20 ต.ค.64เวลา10.00น.
กอ.รมน.จังหวัด ป.จ.นำโดย พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ./รอง ผบ.มทบ.12 ร่วมกับ นายอภิวุฒิ ชาวเมือง ปลัดอำเภอเมือง ,

นายนิมิต แก้วประดับ กำนัน ต.บางบริบูรณ์ , นายดำรงศักดิ์ ประสังสิต ปลัด อบต.ดงพระราม,นายพงษ์เพชร บรรลือวงศ์ ผอ.รพ.สต.บางบริบูรณ์,ศบภ.มทบ.๑๒
ได้ลงพื้นที่ ม.1 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งผลจากพายุคมปาซุ ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา มีความจำเป็นต้องระบายน้ำจากอ่างวันละ 10 ล้าน ลบ.ม.
โดยมอบถุงยังชีพ/ของใช้ในครัวเรือน/หน้ากากอนามัย/ผ้าห่ม /ยารักษาโรค/ตรวจสุขภาพ จำนวน 5 ครัวเรือน ดังนี้
1.นายจ้อย บุญครุฑ บ้านเลขที่ 4/1 ม.1 ต.บางบริบูรณ์
2.นายสุดใจ บุญครุฑ บ้านเลขที่ 4/2 ม.1 ต.บางบริบูรณ์

3.น.ส.ประนุช เจือรส บ้านเลขที่ 2 ม.1 ต.บางบริบูรณ์
4.นางน้อย สุดสิงห์ขร 76 ม.1 ต.บางบริบูรณ์
5.นางมณีรัตน์ สุดสิงห์ขร 76/1 ม.1 ต.บางบริบูรณ์
ทั้ง 5 หลังเป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมสูง ไม่มีทางเข้าออก ใช้การสัญจรทางเรือ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้สร้างความประทับใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างมาก

////ข่าวอลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี

%d bloggers like this: