ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 16 รายจากตจว.14รายในจว.2รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม 12,282 รายรักษาหายเพิ่ม 14 ราย กำลังรักษาอยู่ 279 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 106 ราย

ร้อยเอ็ดพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 16 รายจากตจว.14รายในจว.2รายยอดผู้ติดเชื้อสะสม 12,282 รายรักษาหายเพิ่ม 14 ราย กำลังรักษาอยู่ 279 รายเสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 106 ราย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

สถานการณ์โรคโควิด19 จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564 รักษาหายเพิ่ม 14 ราย กำลังรักษาอยู่ 279 ราย
เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 106 ราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด19 เพิ่มขึ้น 16 ราย ยอดติดเชื้อสะสมรวม 12,282 ราย ซึ่ง
ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ เดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย (มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 12 ราย/พื้นที่ควบคุมสูงสุด2 ราย) และ เป็นผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดร้อยเอ็ด 2 ราย (สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว 1 ราย/คัดกรองในโรงพยาบาล 1 ราย )
ใน 7 อำเภอ ดังนี้
1. อำเภอเกษตรวิสัย 4 ราย เดินทางมาจาก จ.ชลบุรี 3 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19
– ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว (ต.เกษตรวิสัย)
2. อำเภอจังหาร 4 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 4 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19
3.อำเภอจตุรพักตรพิมาน 3 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ราย/จ.ขอนแก่น 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลพบเชื้อโควิด19
4. อำเภอหนองพอก 2 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 2 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19
5. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19
6. อำเภอเสลภูมิ 1 ราย ติดเชื้อในพื้นที่ 1 ราย พบจากการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (ต.พรสวรรค์)
7. อำเภอปทุมรัตต์ 1 ราย เดินทางมาจากกรุงเทพฯ 1 ราย มาตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ด ผลพบเชื้อโควิด19

**วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตสะสม 106 ราย** ดังนี้
ผู้เสียชีวิตรายที่ 106 เป็นผู้ป่วยโรคโควิด19 เพศหญิง อายุ 78 ปี ที่อยู่ อ.เสลภูมิ ปัจจัยเสี่ยง เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีประวัติเดินทางออกนอกพื้นที่ วันที่ 10 -16 ตุลาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.หนองพอก ด้วยอาการปวดหลัง ปวดเอว แพทย์วินิจฉัยโรคกรวยไตอักเสบ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 แพทย์จำหน่ายกลับบ้านต่อมาวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เสลภูมิด้วยอาการ ไอ หายใจหอบเหนื่อย ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธี ATK ผลเป็นลบ แพทย์วินิจฉัย โรคปอดบวม ส่งต่อรักษาที่รพ.ร้อยเอ็ด อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิต เวลา 12.50 น. เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อโควิด19
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
20 ตุลาคม 2564

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0837030109-ข่าว

Cr.ทองสุข โพนเงิน/กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ร้อยเอ็ด /ข้อมูล