วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภาจับมือ CEA ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าเชียงรายเพื่อขับเคลื่อนเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วุฒิสภาจับมือ CEA ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าเชียงรายเพื่อขับเคลื่อนเป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายเสรี สุวรรณภานนท์ นายมณเฑียร บุญตัน พร้อมด้วยนางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาและสำรวจศักยภาพย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงรายในการพัฒนาให้เป็นย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยศึกษาจากสถานที่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญในเขตเมืองเก่าของจังหวัด ประกอบด้วย วัดพระธาตุดอยจอมทอง ชุมชนฮ่อมดอย วัดพระแก้ว โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค ศาลากลางหลังเก่า

วัดพระสิงห์ วัดกลางเวียง ถนนธนาลัย หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ โบสถ์คริสตจักรที่ 1 ชมรถบุษบกไม้สัก ศิลปะเชียงแสน โดยมี ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าหน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้บรรยายข้อมูล
จากนั้น คณะฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านสิงหไคล ทั้งนี้ สำหรับข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ ได้รับจะนำไปประสานความร่วมมือกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: